Artysta jako krytyk (Oscar Wilde, Twarz, co widziała wszystkie końce świata. Opowiadania, bajki, poematy prozą, esej, Warszawa 2011)

0,00