Archiwum / apparatus uczonego. O fiszkach Stanisława Pietraszki

0,00

Autorka przygląda się fiszkom stanowiącym część spuścizny po profesorze Stanisławie Pietraszce, założycielu wrocławskich studiów kulturoznawczych. Do opisu tego dotąd nieopracowanego materiału wykorzystuje zaczerpniętą z archeologii mediów kategorię apparatusu. Pozwala ona na dostrzeżenie w fiszkach charakterystycznego dla humanistyki analogowej medium, będącego także (choć nie tylko) „technologią archiwalną”, oraz na prezentację sposobu, w jaki urządzenie to działa, balansując między żywiołem twórczym, idiosynkratycznym oraz dość ścisłymi regułami formalizacji i organizacji.

Słowa kluczowe: fiszki, profesor Stanisław Pietraszko, technologia archiwalna, archeologia mediów