Apokalipsa gospodarcza według Margaret Atwood (Margaret Atwood, Dług. Rozrachunek z ciemną stroną bogactwa, Kraków 2010)

0,00