fot. Jędrzej Nowicki
fot. Jakub Rebelski
fot. Jakub Rebelski

Muzyczny foodtrack

„Patrząc ze strony indywidualnych relacji, muzyka towarzyszy każdemu z nas. [...] Walczymy z przeświadczeniem o niemuzykalności społeczeństwa i staramy się otworzyć na doświadczenie wspólnego tworzenia muzyki. Mamy marzenie, by aktywne muzykowanie stało się znów codziennością”.

Waldemar Kuligowski rozmawia z panią Dominiką z Fundacji Nordoff Robbins Polska i panem Tomaszem reprezentującym zespół Siły Specjalne o projekcie Mobilnego Centrum Muzyki, muzykoterapii w praktyce i muzykowaniu na ulicy.

Mobilne Centrum Muzyki to „muzyczny foodtrack”: pojazd – na razie w fazie budowy – który pełnić będzie rolę pokoju muzykoterapii i sceny muzycznej. Centrum chce docierać do miejsc o mało rozwiniętej ofercie kulturalnej – „wszędzie tam, gdzie muzyka może wspierać
ludzi w ich osobistym i społecznym rozwoju”.

 

Topór drąży skałę
19 stycznia 2021

Topór drąży skałę

Zamiast masowego członkostwa w zastanym społeczeństwie (poprzez dostosowanie się), reżyser i jego bohaterowie proponują masową mobilizację. […] Tylko działanie „w zgodzie” z etnicznością może prowadzić do wyzwolenia, to zaś jest możliwe dzięki tworzeniu własnej, odrębnej tożsamości kulturowej...