Szymon Dawid Jorgiel

Inne teksty tego autora:
A gdzie teatr w teatrze (operowym)?
28 czerwca 2016

A gdzie teatr w teatrze (operowym)?

„Borys Godunow” Modesta Musorgskiego to monumentalne dzieło, któremu zdecydowanie bliżej do dramatu muzycznego w stylu wagnerowskim niż opery romantycznej. Od daty prapremiery w 1874 roku na stałe gości na europejskich i światowych scenach operowych – wpisał się zatem w kanon dzieł operowych, choć jednocześnie znajduje się gdzieś na antypodach owego kanonu...