SylwiaGorak
Sylwia Gorak, DRAWING PERFORMANCE, Londyn

Śpiew w piwnicy

Śpiew w piwnicy to praca audio zrealizowana w czasie pandemii w piwnicy mojego domu. Jako artystka o skali głosu 4 oktaw, śpiewająca i występująca w wielu krajach jako performerka, w czasie pandemii nagrałam utwór w piwnicy, która ma fantastyczną akustykę. Prawie jak w Carnegie Hall (gdzie kiedyś śpiewałam). Teraz pozostała mi tylko piwnica. Większość moich wystaw i performansów została obecnie odwołana.

Na pracę składa się plik audio z fragmentami utworów i improwizacjami na żywo, między innymi słynnego amerykańskiego kompozytora awangardowego Davida Langa i jego utworu By Fire. David Lang jest uważany za minimalistę, wspomniany utwór dotyczy relacji reportera przyglądającego się katastrofie ekologicznej na jeziorze w Azji, podczas której podpaleniu uległy żyjące tam ptaki. Pieśń jest protestem przeciwko zaistniałej sytuacje ekologiczno-politycznej. Pozostałe improwizacje to utwory własne. Całość pracy wyraża protest, a także próbę dostosowania się do obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Jest dosłownym przedstawieniem pojęcia UNDERGROUND. Stworzyłam też neologizm ŚPIEWNICA opisujący tę pracę.

 

 

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity

Khetane, czyli wspólnie
29 lipca 2020

Khetane, czyli wspólnie

Przeprowadzone wywiady z reprezentantami trzech generacji społeczności romskiej na temat tożsamości, zmieniających się warunków życia, integracji z grupą większościową i tym podobnych […] posłużyły jako baza do scenariusza spektaklu korzystającego z romskiej tradycji muzyczno-tanecznej i konfrontującego stereotypy na temat Romów...