13 maja 2020
people-holding-mask-over-a-sculpture-3952229

Praktyki na pandemię. Propozycja współpracy dla osób tworzących kulturę w Poznaniu i Wielkopolsce

Pandemiczne zasady izolacji i jej konsekwencje gospodarcze oraz społeczne wpłynęły – i dalej będą wpływać – negatywnie na wiele aspektów naszej aktywności, także społeczno-kulturalnej. Skutki czasu pandemii dotykają w różnym stopniu i w różny sposób wszystkie i wszystkich pracujących w tym polu. Z pewnością jedną z grup  szczególnie wrażliwych są twórczynie i twórcy pozbawieni stałego zatrudnienia. Sami odczuwając – niewspółmiernie słabiej niż osoby bez stałego zatrudnienia – konsekwencje pandemii, chcemy łączyć się i działać solidarnościowo.

Doceniamy Wasz wkład w rozwój społeczny, Wasz potencjał kreatywny i krytyczny. Pamiętając o Was, chcemy – w ramach naszych skromnych możliwości – Was wspierać. Stowarzyszenie Czasu Kultury zaprasza do nadsyłania pozatekstowych form wypowiedzi / prezentacji, takich jak fotografie, wideo, audio i inne.

Za każdy wybrany do publikacji materiał zapłacimy 500 zł brutto, opublikujemy go na naszych stronach internetowych i/lub w mediach społecznościowych. W niedalekiej przyszłości postaramy się też pozyskać większe fundusze, by honoraria móc przekazać jak największej liczbie z Was. Przyjmijcie z wyrozumiałością tę propozycję i naszą obietnicę, że postaramy się o więcej.

Zdajemy sobie sprawę, że oferowana przez nas współpraca i honoraria z nią związane są kroplą w morzu potrzeb. To, co potrzebne jest nam wszystkim – niezależnie od charakteru wykonywanej w kulturze pracy – to wsparcie systemowe i zdecydowane zmiany w polityce zatrudniania ludzi kultury. Równolegle do proponowanego projektu oraz zapraszania innych podmiotów do akcji solidarnościowej nie przestajemy brać aktywnego udziału w dyskusji z decydentami i formułować postulatów systemowych rozwiązań dla pracy w kulturze.

NABÓR I WYBÓR PRAC: nabór jest ciągły, nasz zespół na bieżąco będzie podejmować decyzje, które prace zostaną wybrane do publikacji w formie internetowej.

ZGŁOSZENIA PRAC wysyłajcie na adres: wspolpraca@czaskultury.pl

W tytule maila prosimy podać dziedzinę, której dotyczy praca (np. SZTUKA, EDUKACJA itp.). Do wiadomości załączcie krótki biogram.

TERMIN: prace można zgłaszać od dziś (13.05.2020) do końca czerwca 2020 roku.

HONORARIUM I RODZAJ UMOWY: 500 zł brutto, rodzaj umowy do ustalenia z autorami_autorkami.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PRACE: wszystkie osoby bez stałego zatrudnienia wytwarzające treści z obszaru kultury w Poznaniu i Wielkopolsce.

MOŻLIWE TREŚCI / FORMY:

  • sztuki wizualne (prace artystyczne, fotografie, filmy, rejestracje performerskie);
  • muzyka (audio lub audio-wideo);
  • materiały edukacyjne (filmy, rejestrowane dyskusje, wykłady itp.);
  • podcasty;
  • wszelkie inne pozatekstowe, które przerastają naszą wyobraźnię.

#czasywirtualnekulturyrealne
#praktykinapandemie
#physicaldistancingsocialsolidarity

Untitled [Tkanina]
11 września 2020

Untitled [Tkanina]

Tkanina tworzona na przełomie ostatnich 5 lat została wykonana z przypadkowo znalezionych materiałów. Są to m.in. ubrania, worki na śmieci, kable, czy różnorakie przedmioty życia codziennego. Jedynym kryterium ich doboru był kolor...

Secret Life of a Thing
31 sierpnia 2020

Secret Life of a Thing

Od kilku lat wykorzystuję pojęcie roweru jako medium. Stąd też w serii z tego roku znajdują się obiekty, które wykorzystując rowerową formę, wiążą się problematycznie z różnymi obszarami świata, sztuki, codzienności...