vol. XXXIX, no. 2, 2023

Zawodowe (mikro)biografie kotów. Szkic o animalnym dokumencie Myriam Tonelotto

Magdalena Kempna-Pieniążek
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-2569-5596
Zakres stron: 90–99
Abstrakt:
Zawodowe (mikro)biografie kotów. Szkic o animalnym dokumencie Myriam Tonelotto
Artykuł został poświęcony filmowi Kot, nasz towarzysz (2009) Myriam Tonelotto. Autorka tekstu analizuje sposób, w jaki reżyserka łączy elementy animacji i dokumentalizmu objaśniającego w celu skonstruowania (mikro)biografii kocich bohaterów swojego dzieła. W filmie Tonelotto biografie zwierzęce przenikają się z ludzkimi, a jednym z głównych jego tematów są wypaczenia idei indywidualizmu oraz podmiotowości, znajdujące swój wyraz m.in. w zmianie symboliki kota.
Słowa kluczowe: Myriam Tonelotto, animacja w filmie dokumentalnym, kot – postać filmowa, mikrobiografia
Abstract:
Professional (Micro)Biographies of Cats. An Essay on Myriam Tonelotto’s Animated Documentary
This article is devoted to the film La voie du chat [The Cat Way] (2009) by Myriam Tonelotto. The author of the text analyzes the way the director combines elements of animation and expository documentarism to construct (micro)biographies of her feline protagonists. In Tonelotto’s film, animal and human biographies intermingle, and one of its main themes is the distortion of the idea of individualism and subjectivity, finding expression, for instance, in how the symbolism of the cat has changed.
Keywords: Myriam Tonelotto, animation in documentary film, cat – film character, microbiography
Lista prac cytowanych:

Baratay, Éric. Animal Biographies. Toward a History of Individuals. Translated by Lindsay Turner, University of Georgia Press, 2022.
—. Kocie sprawy. Koty tworzą swoją historię. Translated by Krzysztof Jarosz, Wydawnictwo w Podwórku, 2022.
Burt, Jonathan. Animals in Film. Reaktion Books, 2002.
Dale, Joshua P. “Cuteness Studies in Japan”. The Routledge Companion to Gender and Japanese Culture, edited by Jennifer Coates, et al., Routledge, 2020, pp. 320-330.
El Refaie, Elisabeth. Autobiographical Comics. Life Writing in Pictures. University Press of Mississippi, 2012.
Herman, David. Narratology Beyond the Human: Storytelling and Animal Life. Oxford University Press, 2018.
Jewsiewicki, Władysław. Ezop XX wieku: Władysław Starewicz. Pionier filmu lalkowego i sztuki filmowej. Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1989.
Lejeune, Philippe. “Pakt autobiograficzny”. Translated by Aleksander W. Labuda, Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, vol. 23, no. 5, 1975, pp. 31-49.
Morris, Desmond. The Animal Contract. W.H. Allen, 1990. Nichols, Bill. “Typy filmu dokumentalnego”. Translated by Małgorzata Heberle, Dagmara
Rode, Metody dokumentalne w filmie, edited by Dagmara Rode and Marcin Pieńkowski, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, 2013, pp. 17-34

Okazaki, Manami. Land of the Rising Cat. Japans Feline Fascination. Prestel, 2019.
Przylipiak, Mirosław. Poetyka kina dokumentalnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.
Tonelotto, Myriam, and Stéphane Girel. La Promise. Paquet, 2009.
Velasco, Jesús R. “Microbiographies”. New Literary History, vol. 50, no. 3, 2019, pp. 473-481.
Wells, Paul. The Animated Bestiary. Animals, Cartoons, and Culture. Rutgers University Press, 2009.

0,00