Zaufanie w miejscu pracy nauczycieli

0,00

W artykule autorka koncentruje się na kategorii zaufania w perspektywie doświadczeń życia codziennego nauczycieli. Odnosząc się do założeń koncepcji socjologii życia codziennego Piotra Sztompki oraz jego ujęcia kategorii zaufania, przestrzeni moralnej, przestrzeni międzyludzkiej, ukazano znaczenie zaufania w środowisku pracy nauczyciela dla funkcjonowania w zawodzie.

Słowa kluczowe: nauczyciel, zaufanie, przestrzeń międzyludzka, przestrzeń moralna, warunki zaufania