Zasłużony strzelec / (Pożytek… ) / (Na wszystko… )

0,00