„Za Rubikonem trzydziestki zaczynają się inne sprawy”. Słoweńska kontestacja 1968–1972 i jej bohaterowie po latach

0,00

Artykuł omawia ruch studencki 1968-1972 w Słowenii, jego uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe oraz jego pokłosie w historii i kulturze kraju. Ruch studencki miał  trzy fazy: apolityczną 1968-1969, polityczną 1970-1971, fazę wygasania 1971-1972. Ponieważ Słowenia jest małym krajem, a do 1975 funkcjonował tam tylko jeden uniwersytet, to pewne biograficzne związki z ruchem 1968-1972 miała w zasadzie cala generacja elit kulturalnych i naukowych, a potem także państwowych, aktywna w latach 80. i 90. XX wieku. Niektórzy dawni liderzy ruchu studenckiego byli współtwórcami liberalnej transformacji polityczno-gospodarczej. Inni pozostali jej krytykami z pozycji marksistowskich. Dla wielu, lata 1968-1972 są głównie romantycznym etapem życia, wspominanym z nostalgią. Dyskusja o ruchu studenckim została zapoczątkowana już w okresie ograniczonej wolności słowa w latach 80. i jest kontynuowana w Słowenii do dziś.