Za późno, by porzucić nadzieję… Śmierć bez tanatologii

0,00

David Rieff, W morzu Śmierci. Wspomnienie syna, Wołowiec 2009