Z góry na pewno nie widać cierpienia. Romskie społeczności w Europie w reportażach Cygan to Cygan Lidii Ostałowskiej

0,00