Wojna czy pokój? Próba aksjologicznego spojrzenia na współczesną historię Polski

0,00

Autor opisuje aksjologiczne dylematy inicjowane przez dwa pojęcia: pokoju i wojny. Czy można i trzeba walczyć także wtedy, gdy – z jednej strony – walka na pewno zakończy się klęską, a z drugiej – jest szansa przetrwania w nowej rzeczywistości politycznej? Pytanie zainspirowane jest tradycją tzw. żołnierzy wyklętych, którzy stają się coraz bardziej wyrazistymi bohaterami polityki historycznej III RP. Odpowiedź na to pytanie ilustruję zarówno własnym tekstem opublikowanym w 1985 roku w bezdebitowym czasopiśmie Czas, jak i przykładami pozytywnych postaw wybranych filozofów wobec doświadczenia wojennego.

Słowa kluczowe: bezsens, historia, pokój, polityka, przyszłość, sens, wojna.