Wiersz jako pochodnia niepodległa – uwagi o poetyce Petera Gizziego

0,00