Wiedza po Człowieku. Ku nowym praktykom dyskursywnym i postludzkiej pluniversitas

3,00