Widowisko pisania

0,00

Miron Białoszewski, Chamowo. Utwory zebrane, tom 11, Warszawa 2009