What Are You Willing to Die for? Obecność współczesnej sztuki afrykańskiej w Polsce. Geração 80 na Festiwalu Malta

0,00

Artykuł dotyczy problemu obecności i percepcji współczesnej sztuki afrykańskiej w Polsce rozpatrywanego na przykładzie kuratorskiego projektu Armia jednostki zrealizowanego przez angolskiego artystę Nástio Mosquito w ramach Malta Festival w Poznaniu w 2019 roku. Artykuł proponuje nie tylko krytyczną analizę spektakli-koncertów Mosquito oraz filmów artystów należących do Geração 80 – pokolenia twórców urodzonych w Angoli w latach 80., podczas wojny domowej. Odwołując się do refleksji autorów takich jak Zygmunt Bauman czy Piotr Piotrowski, autorka koncentruje się na odpowiedzi na pytanie o specyfikę relacji kulturowych między Polską i Angolą i o to, w jakim stopniu polski odbiorca jest w stanie identyfikować się z przesłaniem młodych Angolczyków.

Słowa kluczowe: współczesna sztuka angolska, film angolski, Geração 80, polsko- afrykańskie relacje kulturowe, Malta Festival w Poznaniu, sztuka i perspektywa dekolonialna