W sieci przypadku, w sieci wyboru

0,00

Małgorzata Dawidek Gryglicka, Krótka Historia Przypadku, Kraków 2010