VALIE EXPORT, Eva and Franco Mattes: performans, powtórzenie i różnica płciowa

0,00

Artykuł opisuje artystyczne oraz ideologiczne konsekwencje przeniesienia do wirtualnego świata Second Life’u performansu Tapp und Tastkino VALIE EXPORT przez netartowych artystów Evę i Franca Mattes. Na przykładzie performatywnych działań artystów z połowy XX wieku oraz z początków XXI wieku omówione tu zostają możliwości neoawangardowych impulsów w zwirtualizowanej kulturze, ich ograniczenia, podatność na rozmaite wrogie przechwycenia oraz zdolność do stawiania oporu normalizacyjnym praktykom kulturowo-społecznym.

Słowa kluczowe: powtórzenie, performans, wirtualizacja, różnica płciowa