„Uważamy, że praca w polsku to jest rewolucja”. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich

0,00

Artykuł analizuje formy codziennego oporu nowo-chłopów. Nowo-chłopi to osoby, które migrują z miasta na wieś z powodów ideologicznych, i starają się budować styl życia i gospodarkę chłopską w oparciu o rolnictwo lub hodowlę zwierząt. Argumentuję, że strategie nowo-chłopskiego oporu można interpretować w kategoriach „infrapolityki” [Infrapolitics]. Strategie infrapolityczne to mechanizmy oporu, które nowo-chłopi stosują wobec instytucji państwowych i gospodarczych. Na podstawie materiału etnograficznego badam różnicę między infrapolityką a konwencjonalnymi formami polityki. Analizuję również nowo-chłopski styl życia jako formę infrapolityki jako takiej i „a-legalne” praktyki nowo-chłopów jako formę codziennego oporu. Sugeruję, że formy codziennego oporu są częścią redefinicji polityki przez nowe ruchy społeczne.