Tylko Równość – poznański opór wobec heteroseksizmu w latach 2015–2017

0,00

Tekst opisuje specyfikę działalności największego poznańskiego stowarzyszenia działającego na rzecz osób LGBT+, czyli Grupy Stonewall. W pierwszej części przedstawione są punkty zwrotne w historii organizacji oraz kluczowe inicjatywy, które pokazują faktyczny zakres realizacji przyjętych założeń strategicznych. Druga część przedstawia najważniejsze podobieństwa i różnice w stosunku do poprzednich grup działających na rzecz osób nieheteronormatywnych w Poznaniu. Trzecia część omawia pewne empiryczne przesłanki podejmowanych działań, oraz proponuje perspektywę dla opisu relacji między postulatami teoretycznymi, a doktryną polityczną ruchu LGBT+.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, queer, heteroseksizm, Poznań