Tolerancja w Niderlandach

Nr 1 (172)/2013
Liczba stron:

Wyczyść
Pobierz

Tolerancja w Niderlandach

Hubert van den Berg, Natalia Borowska

Autorzy numeru „Czasu Kultury”, który zatytułowaliśmy „Tolerancja w Niderlandach”, omawiają perspektywy powodzenia społeczeństwa multikulturowego. Doświadczenie współistnienia różnych kultur (religijnych, seksualnych, mniejszości narodowych, także emigranckich oraz ludzi dotkniętych niepełnosprawnością) w obrębie jednej struktury społecznej często stwarza trudne do rozładowania napięcia, ale jest przede wszystkim okazją do formułowania na nowo pytania o to, czym jest demokracja i tolerancja oraz jakich mechanizmów negocjacji międzykulturowych powinny się uczyć społeczeństwa (także mieszkańcy Polski, którzy doświadczenie wielokulturowości mają jeszcze przed sobą).

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania:

Niderlandy: między tolerancją a różnorodnością

Hubert van den Berg

Nahrin Malki

Artystka wizytująca

Świat urywków historii i snów

Elvira van Eijl

Literatura, erotyka, krytyka

Michał Larek, Agnieszka Szczepanek, Magdalena Bednarek, Piotr Buśko, Sylwia Chutnik, Robert Rybicki, Weronika Zawadzka, Klaudia Ziewiec