Tęsknota za całością

0,00

„A Dictionary of Cultural and Critical Theory” to efekt zbiorowej, międzynarodowej współpracy wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych, który wciąż czeka na swoje polskie tłumaczenie. W polskiej humanistyce nie odnotowano dotąd publikacji o charakterze encyklopedycznym, czy słownikowym w równym stopniu oddającym zawartość ideową amerykańskiej propozycji. Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na unikatowe wydawnictwo z perspektywy humanistycznego pragnienia całości i jedności, które ucieleśniło się po raz pierwszy wraz z narodzinami idei encyklopedii. Celem tego szkicu jest również zaprezentowanie publikacji oraz próba recenzji „A Dictionary of Cultural and Critical Theory”.