vol. XXXIX, no. 2, 2023

Taksydermiczne ciała i ich performatywne zoe-grafie

Zuzanna Berendt
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: 0000-0002-9708-2385
Abstrakt:
Celem artykułu jest rozwinięcie zaproponowanego przez Louisa van den Hengla konceptu zoegrafii jako wywodzącej się z pola sztuki strategii pracy z życiem rozumianym w sposób posthumanistyczny. Zoegrafia rozpatrywana jest jako alternatywna wobec biograficznych, logocentrycznych i dyskursywnych form zapisywania animalnego życia. W centrum rozważań na temat tej strategii umieszczony został performans autorstwa choreografki Agaty Siniarskiej The Museum of the Anthropocene. Diorama No1 – Ghosts and Monsters. Autorka analizuje performans pod kątem strategii choreograficznej pracy z taksydermicznymi eksponatami zwierząt oraz jego potencjału afektywnego oraz epistemicznego. Koncepcja van den Hengla zostaje w artykule rozwinięta w kontekście perspektywy nieantropocentrycznej oraz zmian paradygmatów kulturowych związanych z antropocenem. słowa kluczowe: performans, zoegrafia, The Museum of the Anthropocene, Agata Siniarska, zwierzęta, antropocen, taksydermia
Słowa kluczowe:
Abstract:
The purpose of this article is to develop Louis van den Hengel’s concept of zoe-graphy as a strategy derived from art for working with life understood from a post-humanist perspective. Zoe-graphy is considered an alternative to biographical, logocentric and discursive forms of recording animate life. At the center of reflections about this strategy is a performance by choreographer Agata Siniarska, The Museum of the Anthropocene. Diorama No1 – Ghosts and Monsters. The author analyzes the performance in terms of the choreographic strategy of working with taxidermic animal exhibits and its affective and epistemic potential. The article develops Van den Hengel’s concept in the context of a non-Anthropocentric perspective and cultural paradigm shifts related to the Anthropocene. keywords: performance, zoe-graphy, The Museum of the Anthropocene, Agata Siniarska, animals, Anthropocene, taxidermy
Keywords:
Lista prac cytowanych:

Aloi, Giovanni. Speculative Taxidermy. Natural History, Animal Surfaces and Art in the Anthropocene. Columbia University Press, 2018.
Baratay, Éric. Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii. Translated by Paulina Tarasewicz, Wydawnictwo w Podwórku, 2014.

Bednarek, Joanna. Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Wydawnictwo PWN, 2021.
Braidotti, Rosi. “Polityka życia jako bios-zoe”. Translated by Igor Holewiński. Machina Myśli, 2018, http://machinamysli.org/polityka-zycia-jako-bios-zoe/
Broglio, Ron. Surface Encounters. Thinking with Animals and Art. University of Minnesota Press, 2011.
Domańska, Ewa. Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Wydawnictwo PWN, 2017.
Gan, Elaine, et al. “Haunted Landscapes of the Anthropocene”. Arts of Living on a Damaged Planet, edited by Elaine Gal, et al., University Of Minnesota Press, 2017, pp. G1-G14.
Hatley, James, “Walking with Ōkami, the Large-Mouthed Pure God”. Extinction studies. Stories of Time, Death and Generations, edited by Deborah Bird Rose, et al., Columbia University Press, 2017, pp. 19-46.
van den Hengel, Louis, “Zoe-graphy: per/formingposthuman lives”. Biography, vol. 35, no. 1, 2012, pp. 1-20.
Metcalf, Jacob, “Intimacy without Proximity: Encountering Grizzlies as a Companion Species”. Environmental Philosophy, vol. 5, no. 2, 2008, pp. 99-128.
Nova, Nicolas & DISNOVATION.ORG. A Bestiary of Anthropocene. Onomatopee, 2021.
Rose, Deborah Bird. Shimmer. Flying Fox Exuberance in Worlds of Peril. Edinburgh University Press, 2022.
Rose, Deborah Bird, et al., editors. Extinction studies. Stories of Time, Death and Generations. Columbia University Press, 2017.

0,00