Sztuka programowania: Processing jako narzędzie artystyczne i kulturotwórcze

0,00

Język programowania Processing obecnie jest powszechnie stosowany przez artystów na całym świecie. To zanurzone głęboko w kulturze narzędzie buduje niezwykły pomost między nauką, techniką, sztuką i społeczeństwem. Jako takie staje się punktem wyjścia dla przeprowadzenia analiz współczesnej kultury. W artykule zawarta została propozycja, aby języki programowania analizować wieloaspektowo, ze zwróceniem uwagi na ich społeczny, edukacyjny czy polityczny wymiar. Oprogramowanie przenika współczesną kulturę i staje się istotnym kontekstem dla prowadzenia współczesnych badań z zakresu humanistyki.

Słowa kluczowe: Processing, sztuka generatywna, sztuka cyfrowa, sztuka nowych mediów, kreatywne programowanie, software studies