Szkoła współdziałania. Etnografia projektu edukacyjnego w szkole zawodowej w Rotterdamie

0,00

System edukacyjny wychowujący odpowiedzialnych, sprawczych i wolnych ludzi jest możliwy nie dzięki aplikacji w szkołach gotowego zestawu ćwiczeń i testów, ale poprzez tworzenie warunków dla partnerskiej współpracy między różnymi partnerami: uczniami, nauczycielami, dyrektorami szkoły, artystami i inżynierami, menadżerami projektów. Aby tworzyć warunki dla takiej edukacji, potrzebujemy metody prób i błędów, a nie dedukcyjnie opracowanego systemu. Nowe formy edukacji szkolnej są dziś proponowane w postaci projektów. Szkoła jest strukturą biurokratyczną, hierarchiczną, projekt – elastyczną. Projekt edukacyjny opisany w artykule realizowali artyści, eksperymentujący inżynierowie, badacze społeczni, którzy kładli nacisk na praktyki edukacyjne mające zwiększyć sprawczość uczniów.

Słowa kluczowe: niehierarchiczna szkoła, projekt edukacyjny, etnografia szkoły, interakcja uczeń-nauczyciel-artysta, proces cywilizacyjny, sprawczość