święto dziękczynienia / o cudach / karmić przyszłość z ręki / kręgi, kręgosłupy / kobiety na radzie pedagogicznej obierają wspólnie ziemniaki

0,00