Świat ekonomii a państwo prawne

0,00

Celem artykułu jest ukazanie współzależności między światem ekonomii a nowoczesnym państwem prawnym. Uwagę skoncentrowano na normatywnym wymiarze ekonomii, jakim jest teoria i praktyka polityki gospodarczej. W przypadku państwa prawnego jako punkt odniesienia wykorzystano model współczesnej liberalnej demokracji charakterystyczny dla krajów Europy Zachodniej. W artykule przedstawiono ewolucję teorii i praktyki polityki gospodarczej pod wpływem zmian strukturalnych i wstrząsów w gospodarce. Omówiono mechanizm powstawania nurtów populistycznych, wskazując na zagrożenia populizmu dla państwa prawnego i dla skuteczności polityki gospodarczej. Wnioski dotyczą kwestii regulacyjnych i ekonomicznych związanych ze współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.