Subwersywny masochizm Schulza (notatki do szkicu)

0,00