DOI: http://doi.org/10.61269/EFXN3679
vol. XL, no. 2, 2024

Strategie kulturowe i wspólnotowe wobec ekstraktywistycznego przemysłu krewetkowego na wyspie Puná w Ekwadorze

Luis Páez von Lippke
Universidad de las Artes Guayaquil
Pablo Vargas Hidalgo
Universidad de la Artes Guayaquil
Zakres stron: 91–104
Abstrakt:
Strategie kulturowe i wspólnotowe wobec ekstraktywistycznego przemysłu krewetkowego na wyspie Puná w Ekwadorze
W artykule omówiono konflikty powstałe wskutek rozrostu przemysłu krewetkowego na wyspie Puná w Ekwadorze i jego konsekwencji: destrukcji setek tysięcy hektarów lasów namorzynowych i pozbawienie ziemi społeczności zamieszkujących wyspę. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób zasada wspólnoty w tym konkretnym kontekście staje się strategią obrony terytorium, a co za tym idzie, alternatywą dla obecnego na wyspie ekstraktywistycznego, kapitalistycznego modelu rozwoju.
Słowa kluczowe: Wyspa Puná, przemysł krewetkowy, ekstraktywizm, społeczności Ekwadoru, lasy namorzynowe
Abstract:
Cultural and Community Strategies, and the Extractivist Shrimp Industry on the Island of Puná, Ecuador
This article discusses the conflicts created by the expansion of the shrimp industry on the island of Puná in Ecuador and its consequences: the destruction of hundreds of thousands of hectares of mangroves and the landlessness of the island’s communities. The purpose of the text is to show how the principle of community in this particular context becomes a strategy for defending the territory, and thus an alternative to the island’s current extractivist, capitalist development model.
Keywords: Puná Island, shrimp industry, extractivism, Ecuadorian communities, mangroves