Stąpanie po śladach – metafizyka ekotonu

0,00

Prezentowany artykuł powstał z potrzeby dostrzeżenia powiązań tam, gdzie ich z pozoru nie widać, z potrzeby unieważniania opozycji pomiędzy tym, co organiczne i nieorganiczne oraz ożywione i nieożywione. By opisać przenikanie się tych z pozoru odrębnych sposobów istnienia, proponuję wprowadzenie pojęcia „ekoton” zaczerpniętego z nauk biologicznych. Jego niestandardowe zastosowanie pozwala bowiem na opisanie powiązań wynikających z krążenia materii w czasie i przestrzeni. Materii, która stale się przeistacza obfitując w nowe istnienia, przybierając nowe formy i odsłaniając tym samym przed nami „metafizyczną perspektywę istnienia”.

Słowa kluczowe: ekoton, metafizyka, materia, roślinne archiwa, paleoantropologia, sztuka