Stalker jako męska retro fantazja na nowe czasy (uniwersum „Kompleks 7215”)

0,00

Autor poddaje analizie popularną wśród młodzieży serię postapo z uniwersum Stalkera. Opierając się na metodologii wypracowanej przez Klausa Theweleita w Męskich fantazjach, wskazuje na zbieżności ideowe (stosunek do kobiet, budowania męskich herosów) między opisywanymi przez niemieckiego uczonego tekstami z okresu republiki weimarskiej i nową literaturą dla mężczyzn. Związki te prowadzą go do postawienia tezy o odradzaniu się pewnego typu męskiego myślenia w współczesności jako reakcji do dokonujące się zmiany cywilizacyjne.

Słowa kluczowe: post-apo, Biedrzycki, męskie fantazje, stalker