Sprawozdanie spoza akademii

0,00

Artykuł skupia się na najnowszych publikacjach popularnonaukowych, których tematem są zwierzęta i ich związek z ludźmi. Analizując w jaki sposób i czy w ogóle idee posthumanizmu realizują się u takich autorów jak Éric Baratay czy Charles Foster, próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, czy teoria ta ma szansę wykroczyć poza stricte naukowy dyskurs. Autorka koncentruje się wokół zagadnień studiów nad zwierzętami oraz tego, czy ich popularność przekłada się na społeczną świadomość, na zmianę myślenia o człowieku i jego miejscu w świecie.

Słowa kluczowe: Posthumanizm, Animals studiem, Éric Baratay, antropomorfizacja