Spór Donalda Trumpa z sanctuary cities w stanie Kalifornia jako przykład niezależności stanowej i sądowej w Stanach Zjednoczonych

0,00

Artykuł opisuje konflikt Donalda Trumpa ze stanem Kalifornia w zakresie udostępniania informacji władzom federalnym na temat statusu migracyjnego mieszkańców Kalifornii w celu ich deportacji. Walka z tzw. sanctuary cities i ograniczenie im dostępu do funduszy federalnych były bowiem kluczowymi punktami kampanii wyborczej Trumpa. Mimo iż prezydent już na początku swojej kadencji wydał rozporządzenie mające na celu zrealizowanie jego postulatów, to ostatecznie Sąd Najwyższy orzekł na niego niekorzyść, co stanowi o niezależności zarówno poszczególnych stanów, jak i całego amerykańskiego sądownictwa.