„Sound of her name”. Interpretacja tekstów piosenek z debiutanckiej płyty Door, Door Nicka Cave’a z zespołem The Boys Next Door

0,00

Tematem studium są początki drogi twórczej Nicka Cave’a – jednego z najwybitniejszych artystów kultury rocka. Warto przyglądać się pierwszym albumom, pisać o debiutanckich płytach znakomitych artystów, ponieważ właśnie te początkowe dokonania są istotne, bo pokazują, jak rodziły się twórcze osobowości. Poza tym, jeśli debiutanckie krążki były wartościowe, ważne, bardzo dobre, czy wręcz genialne – tym bardziej należy o nich mówić. A często jest przecież tak, że tylko one w dorobku jakiegoś zespołu czy artysty coś znaczą, zostają w kulturze, podczas gdy pozostałe albumy są gorsze, mniej istotne, by nie powiedzieć, że zupełnie mało wartościowe. W przypadku Nicka Cave’a debiutancka płyta pod tytułem Door, Door, nagrana pod szyldem zespołu The Boys Next Door w czerwcu 1978 roku i styczniu 1979 r., wydana zaś w roku 1979, jest świetna, i chociaż autor Murder Ballads zupełnie zmienił stylistykę muzyczną oraz tekstową, to można ją uznać za równie ważne dokonanie, jak jego ostatnie krążki, czy w ogóle – wszystko, całość jego dorobku.
Tezą studium jest myśl, iż dziś koniecznością staje się potrzeba interpretacji tekstów piosenek, jak największej liczby rozpraw o takim charakterze – to niemalże „imperatyw kategoryczny” wszystkich tych, którym na sercu leży refleksja nad tym terytorium kultury, jakim jest muzyka rockowa, czy w ogóle związki muzyki i słowa (bo przecież kiedy wiersz jest umuzyczniony, staje się piosenką). Być może za daleko idący będzie sąd, że po przewrocie performatywnym, kolejnym przewrotem w badaniach humanistycznych będzie song studies, ale coś jest na rzeczy. Właściwie mowa o song lyrics studies – rozważaniach o rolach, funkcjach, znaczeniach słów w piosenkach.
Song lyrics studies byłyby takim postępowaniem badawczym, które traktuje tekst songu nie jako wiersz, lecz jako tekst piosenki, z całym zapleczem śpiewu, głosu wokalisty, nagrania / wykonania, muzyki, z naciskiem na świadomość aspektów performansów głosów i tekstów piosenek, nierozerwalnych oraz trwałych związków słowa i śpiewu, działania języka poprzez głos „pieśniarza”.

Słowa kluczowe: cultural studies, sound studies, antropologia muzyki, popular music studies, rock music studies, song studies, song lyrics studies, kultura rocka, piosenka, piosenka rockowa, teksty piosenek, teksty piosenek rockowych, kontrkultura, druga połowa lat 70. XX wieku w muzyce rockowej, postpunk, debiuty płytowe, Nick Cave, język, język angielski, teoria literatury, poetyka, antropologia słowa, głos, śpiew, performanse głosów i tekstów songów.