vol. XXXIX, no. 4, 2023

Sojusze feminizmu i queeru

Tomasz Kaliściak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-8727-2396
Katarzyna Szopa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-5880-092X
Błażej Warkocki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ORCID: 0000-0001-6055-0301
Zakres stron: 7–11
0,00