Słowiańskie teorie spiskowe jako pozanaukowe narracje historyczne

0,00

Artykuł prezentuje analizę występujących głównie w przestrzeni internetowej i odwołujących się do idei antysłowiańskiego (judeochrześcijańskiego) spisku pozanaukowych koncepcji historii Słowian z perspektywy psychologii historyczno-kulturowej. Przedstawione zostają narracje dotyczące takich zagadnień jak starożytne (aryjskie) pochodzenie Słowian czy wymazywanie z pamięci społeczeństwa mocarstwowej historii Słowiańszczyzny oraz przywoływane na ich poparcie argumenty, takie jak amatorskie interpretacje lingwistyczne i źródłowe. Mechanizm tworzenia tychże narracji powiązany zostaje z tożsamością etniczno-narodową ich twórców.

Słowa kluczowe: Słowianie, narracje historyczne, teorie spiskowe, tożsamość etniczna, psychologia historyczno-kulturowa