Sen artysty z czasów młodości albo język jako żywy grób. O jednym opowiadaniu Witolda Gombrowicza

0,00

Artykuł przedstawia analizę i interpretację jednego opowiadania Witolda Gombrowicza pt. Przygody (pierwotny tytuł: Na pięć minut przed zaśnięciem) z debiutanckiego tomu Pamiętnik z okresu dojrzewania z 1933, który po wojnie wszedł w skład tomu Bakakaj. Tekst traktowany jest jako zapis snu i dlatego zostaje zinterpretowany poprzez Objaśnianie marzeń sennych S. Freuda. Z tej perspektywy jego wymowa jest jasna: to opowieść o niespełnialnym dla queerowego podmiotu marzenia o zostaniu Wielkim Polskim Pisarzem.

Słowa kluczowe: Gombrowicz, Freud, Sedgwick, sen, paranoiczny gotyk