„Semmelweis” Jensa Bjørneboe – bunt na wskroś czasu i przestrzeni

0,00

Celem niniejszego tekstu jest próba odczytania dramatu Semmelweis norweskiego autora Jensa Bjørneboe jako reakcji na rewoltę studencką, która w 1968 roku przetoczyła się przez Europę Zachodnią. Analiza tekstu dramatu oraz okoliczności jego powstania pozwala, po pierwsze, unaocznić specyfikę ówczesnego norweskiego dyskursu kulturowo-politycznego, rozwijającego się na peryferiach Europy, po drugie zaś umożliwia przedstawienie interesującego spojrzenia Jensa Bjørneboe na kwestię studenckich przewrotów jako takich. Okazuje się bowiem, że norweski pisarz widział w nich szlachetne, lecz z góry skazane na porażkę zrywy, mające jedynie utorować drogę dla globalnej anarchistycznej rewolucji.

Słowa klucze: Jens Bjørneboe, Semmelweis, teatr norweski, dramat norweski, Eugenio Barba