SCUMM i OOO. Świecki okazjonalizm a interfejs gier komputerowych, czyli przedmiot i przyczynowość w „przygodówkach” typu point-and-click

0,00