Ścieżki dostępu. Rozważania wokół Cyfrowej bazy danych form, obrazów i projektów Andrzeja Wielgosza

0,00

Tekst jest próbą rozszerzonej, głównie kulturoznawczej, interpretacji teoriopraktycznych projektów Andrzeja Wielgosza zawartych w Cyfrowej bazie danych form, obrazów i projektów  jako kontynuacji realizowanego od 1978 roku Słownika znaków rysunkowych. Celem zawartych w tej bazie projektów jest namysł nad metapoziomem projektowania, jak i widzenia oraz doświadczania przestrzeni. Poruszone zagadnienia dotyczą formy organizacji danych, widzenia miasta i przestrzeni publicznych jako zbioru danych, sensotwórczego sposobu przemieszczania się w miejskiej przestrzeni, spekulatywnych utopii projektowych XXI wieku oraz kontekstów lokalnych związanych z odczytywaniem przestrzeni miasta Poznania.

Słowa kluczowe: Andrzej Wielgosz, cyfrowa baza danych, przestrzenie publiczne, flaneur, utopie projektowe, miasto, Poznań, widoki aksonometryczne, projektowanie