Samochód Themersona. O doświadczeniu autobiograficznym w „Bayamusie”

0,00

W tekście prześledzono miejsca i doświadczenia autobiograficzne w opowiadaniu Bayamus Stefana Themersona, próbując odczytać je w kontekście lektury Niewysłanych listów pisarza i jego żony z lat 40. XX wieku i maszynopisu korespondencji Stefana Themersona ze szwedzkim tłumaczem tego opowiadania.