Rzecz o meandrach gatunkowych i przemianach polskich seriali typu soap opera

0,00

Celem artykułu jest przeanalizowanie cech i przynależności gatunkowej najpopularniejszych polskich seriali wieloodcinkowych, a także wykazanie, że zaliczanie ich do gatunku telenowela jest niepoprawne. Nieczystość gatunkowa, która na obszarze produkcji telewizyjnej staje się dziś raczej regułą niż odstępstwem od niej oraz problemy z określaniem gatunków stanowią główne – choć nie jedyne – przyczyny niepoprawnych taksonomii. Na wybranych przykładach pokazuję, w jaki sposób zmieniły się polskie seriale typu soap opera w obecnym stuleciu. Przemiany te, związane między innymi z wprowadzaniem nowych wątków i postaci, są pochodną dążenia nadawców oraz twórców seriali do utrzymania jak najwyższej oglądalności.

Słowa kluczowe: gatunek, telewizyjna opera mydlana, polskie seriale typu soap opera, teoria telewizji, twórcy i nadawcy seriali, publiczność.