Rozchodzące się kręgi. O roli edukacji poetyckiej w nauczaniu na rzecz pokoju

0,00

Zbadanie wycinka rzeczywistości szkoły pod kątem edukacji na rzecz pokoju (głównie podczas lekcji języka polskiego) pozwala rozeznać się w potrzebach młodzieży i nauczycieli oraz w dominujących stylach wychowawczych i postawach metodologicznych. Z przeprowadzonych przez autorkę badań pilotażowych płynie konkluzja o potrzebie szerszego podejmowania tematu edukacji na rzecz pokoju w refleksji naukowej oraz głębszego i systemowego edukowania propokojowego. W artykule ukazana została możliwość takiej pracy z poezją.

Słowa kluczowe: poezja, mindfulness, edukacja na rzecz pokoju