Roweratura. O rowerze
w literaturze i kulturze

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-935637-9-1
Liczba stron: 200

Wyczyść
Pobierz

Publikacja ma charakter pionierski, dotychczas bowiem w humanistyce polskojęzycznej powstało niewiele rozważań teoretycznych nad rowerem. Wydanie antologii wzbogaca o kulturowy kontekst dyskusję nad rolą roweru w przestrzeni miejskiej oraz włącza się w prorowerowy ruch coraz silniej wyrażany zarówno przez samych cyklistów, jak i przez władze Miasta Poznania.

Na antologię składa się jedenaście tekstów młodych badaczy i badaczek z różnych ośrodków akademickich w Polsce, pierwotnie wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze”, która odbyła się 19–20 kwietnia 2013 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

SPIS TREŚCI

d-/-o

Katarzyna Kończal, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Zuzanna Kołupajło

ROWER W WYOBRAŹNI

Tryb przypuszczający w rowerze – Człowiek na welocypedzie Uwego Timma

Katarzyna Kończal

Cyklista fantastyczny. Herbert George Wells na bicyklu

Paweł Micnas

ROWER W PODRÓŻY

W stronę wolności. Andrzeja Bobkowskiego rowerowe podróże po Francji

Agata Lewandowska

Miasto na kołach, narracja kolista w Dziennikach rowerowych Davida Byrne’a

Aleksandra Francuz

ROWER W HYBRYDALNEJ POZIE

„Co wybuchło?” – Mała Metalowa Dziewczynka na trójkołowym rowerku i inne dzieci Holokaustu

Magdalena Rewerenda

„Automobilu nie ma. Ale jest Rowerek i Staruszek z Rowerkiem”, czyli kilka słów o nocnym cykliście z Umarłej klasy Tadeusza Kantora

Magdalena Skrzypczak

Konstrukcja przestrzeni miejskiej z perspektywy hybrydy człowiek-rower

Barbara Grodecka-Poprawska

ROWER W FILMIE I SZTUCE

„On jest mój!”. Rower jako narzędzie pracy i obiekt pożądania w filmach Złodzieje rowerów i Rower z Pekinu

Marta Cebera

O-błędne koło rowerowe we współczesnej poezji i sztuce

Jolanta Nawrot

ROWER W JĘZYKU

Rowerowa przejażdżka w kierunku automatyzacji tłumaczeń

Sabina Setlak-Mlicka

Pojazd rowerem. Retoryka rowerowa w dyskursie emancypacyjnym

Zuzanna Kołupajło

Cyklografia

Streszczenia

Noty biograficzne