Romantyczne inspiracje Kennetha White’a w dobie antropocenu

0,00

Artykuł prezentuje wybrane odwołania do romantyzmu, jakie można odnaleźć w koncepcji geopoetyki stworzonej przez Kennetha White’a. Romantyzm jako prąd ideowy jest bowiem jednym z zasadniczych elementów myśli tego szkockiego pisarza i teoretyka literatury, ale również innych współczesnych badaczy i twórców. Inspiracją, której najczęściej dostarcza dziś ów nurt, jest „naturocentryczna” i antykapitalistyczna wizja świata. Celem tekstu jest próba sformułowania odpowiedzi na pytanie o to, jakie znaczenie może mieć geopoetyka w dobie antropocenu, a także czym – wobec kryzysu ekologicznego – jest sam romantyzm. Autorka stawia tezę, że coraz powszechniejsze w pracach badaczy i twórców, zainteresowanych kwestiami ekologicznymi, odwołania do romantycznych koncepcji są nową alternatywą myślenia o rzeczywistości, a nie prostym powrotem do przeszłości.

Słowa kluczowe: antropocen, geopoetyka, Kenneth White, romantyzm