Rola spekulacji w wytwarzaniu wiedzy odnoszącej się do kryzysu klimatycznego. Przykład dwóch interaktywnych platform cyfrowych

0,00