Rola „miejsc pamięci” w kształtowaniu pamięci zbiorowej – tanatoturystyka jako element polityki historycznej

0,00

Polityka historyczna może spełniać funkcje pozytywne, gdyż wiąże się, ze stworzeniem wizji przeszłości, integrującej i spajającej daną społeczność. Takie działania mogą jednak prowadzić do zantagonizowania grup, poprzez tworzenie różniących się od siebie wersji historii. Władza państwowa może korzystać z możliwości manipulacji pamięcią wspólnotową, w celu utrwalenia swojej wersji wydarzeń. W tym celu wykorzystuje się rożne narzędzia, m.in. tanatoturystykę. Miejsca pamięci, stanowiące cel wypraw ludzi uprawiających tę formę turystyki, pełnią nie tylko funkcje informacyjno-edukacyjne, ale są także wykorzystywane w kształtowaniu pamięci wspólnotowej.

Słowa kluczowe: tanatoturystyka, pamięć, historia, polityka historyczna, miejsca pamięci