Roboty społeczne – dwa bieguny i dwie płaszczyzny dyskusji

0,00

Tekst wskazuje na dwa bieguny – humanistyczny (antropocentryczny) i posthumanistyczny (anty-antropocentryczny) – oraz na dwie na płaszczyzny – nowoczesną i wyrażającą się w pytaniu o roboty społeczne oraz nienowoczesną i wyznaczoną przez  pytanie o myślenie o robotach społecznych – obecne w dyskusjach o social robots. Stanowiska dwójki czołowych przedstawicieli współczesnego humanistycznego namysłu nad technologią – Sherry Turkle i Marka Coeckelbergha – zostają zinterpretowane jako egzemplifikacje wymienionych wyżej biegunów i płaszczyzn.

Słowa kluczowe: roboty społeczne, technologia, antropocentryzm, posthumanizm, nowoczesność